Page 1 of 1

readImageFile() not working Quote

Posted: 2017-12-22T02:49:00-07:00
by arizon
Làn da của bạn xuất hiện những đốm nám không chỉ làm ảnh hưởng đến độ thẩm mỹ mà còn khiến bạn thấy tự ti khi giao tiếp với mọi người xung quanh, nên chúng ta luôn mọi cách để loại bỏ. Nằm trong top các giải pháp đang được nhiều chị em lựa chọn hiện nay, chúng ta không thể bỏ qua cách trị nám bằng chuối và sữa chua. Cụ thể phương pháp này được thực hiện như thế nào chúng tôi xin mách bạn qua những nội dung sau.

Re: readImageFile() not working Quote

Posted: 2017-12-22T03:42:32-07:00
by Bonzo
Imagick is not written or maintained by the writers of Imagemagick. It may be worth looking around for a dedicated Imagick forum and post there as well.