Getting standard Hex colors

Questions and postings pertaining to the usage of ImageMagick regardless of the interface. This includes the command-line utilities, as well as the C and C++ APIs. Usage questions are like "How do I use ImageMagick to create drop shadows?".
Post Reply
carol1988
Posts: 2
Joined: 2018-05-10T20:50:57-07:00
Authentication code: 1152

Getting standard Hex colors

Post by carol1988 » 2018-05-10T20:53:53-07:00

Giới thiệu về các loại phân vi sinh hiện có trên thị trường
So với phân bón hóa học thì phân vi sinh hiện đang được nhiều người nông dân lựa chọn ưu tiên sử dụng bởi chất lượng vượt trội của nó. Vậy nó là gì và có những chủng loại nào, sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé.
Phân vi sinh là gì?
Phân vi sinh là những chế phẩm sinh học trong đó có chứa các loài vi sinh vật có ích mà phần lớn là các loại vi sinh vật như vi khuẩn, nấm, xạ khuẩn. Trong đó quan trọng nhất là các nhóm vi sinh vật cố định đạm, hoà tan lân, phân giải chất hữu cơ, kích thích sinh trưởng cây trồng,…
Để sản xuất loại phân bón này, các loài vi sinh vật được nuôi cấy và nhân lên trong phòng thí nghiệm cho đến khi đạt đến nồng độ các tế bào vi sinh vật khá cao. Sau đó người ta sẽ trộn kèm theo các chất phụ gia rồi làm khô và đóng vào bao.
Tham khảo mxh video youtube

Các loại phân vi sinh hiện có trên thị trường
• Vi sinh cố định đạm
Tảo lam (Cyanobacterium), vi khuẩn Azotobacter, Bradyrhizobium, Rhyzobium; xạ khuẩn Actinomyces hay Klebsiella đều là các loài vi sinh vật có khả năng cố định đạm từ không khí. Phần lớn chúng thường sống cộng sinh với các cây họ đậu. Nhưng trong thời gian gần đây các nhà khoa học đã nghiên cứu ra phương pháp dùng công nghệ gen để tạo ra các chủng vi sinh cố định đạm tốt có khả năng cố định đạm cao, khả năng cộng sinh tốt để có thể ứng dụng nhiều hơn vào sản xuất phân bón. Công nghệ cấy tách gen cũng cho phép các nhà khoa học tách gen cố định đạm từ vi khuẩn và cấy vào nhân tế bào cây trồng làm cho nhiều chủng loại giống cây cũng tạo được khả năng cố định đạm như vi khuẩn.

• Vi sinh vật hòa tan lân
Hầu hết các giống cây trồng chỉ có thể hút được lân ở dạng dễ tan trong đất. Nên ở vùng đất bazan, đất đen mặc dù có hàm lượng lân khá cao nhưng đều ở dạng khó tan nên cây trồng không thể hấp thu được. Một số vi sinh vật có trong đất đóng vai trò hòa tan lân gồm Aspergillus niger và một số loài khác thuộc các chi vi khuẩn Pseudomonas, Bacillus, Micrococens. Nên các nhà khoa học đã nuôi cấy chúng trong môi trường nhân tạo để tạo ra các loại phân vi sinh giúp cây trồng dễ hấp thụ lân có trong đất. Ngoài ra, người ta cũng sử dụng loài vi sinh VA mycorrhiza sống cộng sinh trên rễ cây, có khả năng hút lân để cung cấp cho cây.
Với những thông tin nêu trên, hi vọng người nông dân có thể hiểu rõ thêm về các loại chủng phân vi sinh để có thể chọn loại vi sinh phù hợp và tốt nhất để sử dụng cho hợp với đất và giống cây của mình.
Mxh medium https://medium.com/@phanbonhuucobio
Last edited by carol1988 on 2018-10-03T01:15:00-07:00, edited 1 time in total.

User avatar
fmw42
Posts: 24612
Joined: 2007-07-02T17:14:51-07:00
Authentication code: 1152
Location: Sunnyvale, California, USA

Re: Getting standard Hex colors

Post by fmw42 » 2018-05-10T21:28:40-07:00

Please, always provide your IM version and platform when asking questions, since syntax may differ. Also provide your exact command line and if possible your images.

See the top-most post in this forum "IMPORTANT: Please Read This FIRST Before Posting" at http://www.imagemagick.org/discourse-se ... f=1&t=9620

For novices, see

http://www.imagemagick.org/discourse-se ... f=1&t=9620
http://www.imagemagick.org/script/comma ... essing.php
http://www.imagemagick.org/Usage/reference.html
http://www.imagemagick.org/Usage/
https://github.com/ImageMagick/usage-markdown

Code: Select all

convert input.gif -format "%[hex:u.p{0,0}]" info:
Otherwise the txt: format is

x,y (R,G,B) hex srgb(r,g,b)

where x,y is the coordinate, (R,G,B) are the values in the quantum range (for Q16 that would be 0 to 65535), then the hex value, then the last is either r,g,b values or color names.

If you want short hex values then add -depth 8

Code: Select all

convert input.gif -depth 8 -format "%[hex:u.p{0,0}]" info:
See

http://www.imagemagick.org/script/color.php
http://www.imagemagick.org/Usage/files/#txt

Post Reply