Làm thế nào để một doanh nghiệp xử lý việc tặng quà khách hàng cho kỳ nghỉ?

ImageMagickObject is a Windows COM+ interface to ImageMagick. COM+, Visual Basic, and Delphi users should post to this discussion group.
Post Reply
leo main
Posts: 1
Joined: 2018-05-28T20:21:41-07:00
Authentication code: 1152

Làm thế nào để một doanh nghiệp xử lý việc tặng quà khách hàng cho kỳ nghỉ?

Post by leo main » 2018-05-28T20:24:20-07:00

Image

Quà tặng ngày lễ có bị khấu trừ không?


Quà tặng khách hàng trong các ngày lễ thường được khấu trừ như chi phí kinh doanh thông thường và cần thiết miễn là người nộp thuế có thể chứng minh rằng quà tặng đó duy trì hoặc cải thiện thiện chí của khách hàng. Những món quà như vậy phải có mối quan hệ trực tiếp với doanh nghiệp của người nộp thuế và phải được thực hiện với kỳ vọng hợp lý của một khoản hoàn trả tài chính tương xứng với số tiền của món quà. Tuy nhiên, sẽ có giới hạn cho phép tùy giá trị món hàng.

Quà tặng miễn thuế và chịu thuế


Một món quà tạng cho khách hàng được gửi từ người có giá trị danh nghĩa của người sử dụng lao động cho nhân viên để quảng bá thiện chí được coi là quà tặng miễn thuế cho những nhân viên đó thay vì phải chịu thuế. Nếu chủ nhân cung cấp tiền mặt, giấy chứng nhận quà tặng hoặc các mặt hàng tương tự của giá trị tiền mặt dễ chuyển đổi, tuy nhiên, giá trị của những món quà đó được coi là bồi thường bổ sung bất kể số tiền đó. Nhưng nếu giấy chứng nhận quà tặng kỳ nghỉ được đưa ra bởi người sử dụng lao động cho nhân viên của mình chỉ có thể quy đổi thành hàng hóa và không chuyển đổi thành tiền mặt, chúng có thể được coi là quà tặng miễn thuế.

Giữ quà của bạn "danh nghĩa"

Người sử dụng lao động có thể cung cấp các vật phẩm có giá trị “số tiền danh nghĩa” mà không sợ bị đánh thuế nhân viên đó. Quà tặng http://yourlisten.com/quatangkhachhang các món đồ trị giá nhiều hơn, hoặc một món quà của bất kỳ số tiền mặt nào, có thể khiến ban đánh thuế nhận thấy rằng món quà đó thuộc về tổng thu nhập của nhân viên. Những gì cấu thành một số tiền danh nghĩa không phải là tinh thể rõ ràng. Nó cũng đảm bảo một tình huống mà người sử dụng lao động có thể khấu trừ các chi phí của món quà trong khi không phải chịu thuế cho người lao động hoặc khách hàng của họ.

Trên đây là một số lưu ý khi tặng quà, hi vọng nó sẽ có ích với bạn để theo dõi thêm về vấn đề quà tặng khách hàng, nhân viên bạn truy cập địa chỉ: https://www.tukui.org/forum/viewtopic.php?f=23&t=2447

Post Reply